Noltros

Cleanwave.org és un moviment dinàmic de persones amb idees afins, que reconeixen la necessitat urgent d'oferir una alternativa sostenible a les botelles de plàstic d'un sol ús que es puguin utilitzar a Balears i més enllà. Les illes de Mallorca, Eivissa, Formentera i Menorca són la nostra plataforma de llançament per a un moviment global .

Consumim 1,5 milions de botelles de plàstic diàriament a les Illes Balears. Amb més de 13 milions de visitants cada any, la incalculable quantitat de residus de plàstic continua amenaçant els recursos naturals i la mar.

Cleanwave pretén aconseguir que l'aigua potable sigui lliurement accessible a totes les Illes Balears i al mateix temps reduir residus de plàstic a través de la venda de botelles d'acer inoxidable.

Aprofitant una àmplia xarxa de socis privats i públics, el consumidor tendrà l'oportunitat de beure aigua neta de forma gratuïta i al mateix temps contribueix a una societat lliure de plàstics.

Aigua i Residus

L'accés a l'aigua potable i les botelles de plàstic d'un sol ús estan essencialment lligats a les Illes mediterrànies.

Per una banda, l'aigua del grifó no és aigua potable així que la majoria de les persones depenen d'aigua embotellada per al consum diari.

A més, la calor del mediterrani i el gran nombre de turistes és un gran negoci per als productors d'aigua embotellada, acabant amb grans quantitats de residus.

Per altra banda, no existeix cap sistema per tornar les botelles d'aigua buides (ni de vidre ni de plàstic). Els contenidors grocs de reciclatge estan repartits per tota l'illa de Mallorca, d'on recullen el contingut, l'envien a la planta de residus, els ordenen, els re-envasen i els envien a la Península.

Eivissa envia els seus residus de plàstic a Mallorca, i a Menorca no hi ha cap sistema (tots els residus acaben als abocadors).

En canvi, a pesar dels esforços de separar els residus de plàstic, no tots els habitants de les illes respecten el sistema que els hi ofereixen, donant lloc a enormes quantitats disseminades descuidadament a través de les illes que, a darrera instància acaben a la mar.

La nostra visió

Creim que l'aigua és vida i que l'accés a l'aigua ha de ser lliure!

També creim que hem de protegir la mar, el medi ambient i noltros mateixos hem d'estar protegits contra la contaminació de plàstic.

La nostra visió és oferir una solució practicable i alternativa per als residents locals i visitants de les illes, tenint accés a l'aigua potable i creant un canvi a la consciència cap a una societat lliure de plàstic.

Seguirem utilitzant aquesta plataforma per a sol·licitar els següents canvis legislatius constructius:

  • Encoratjam al govern local a invertir en instal·lacions de purificació d'aigua que assegurin que l'aigua del grifó serà potable.
  • Desafiam als fabricants de botelles d'aigua a prendre la iniciativa amb la reducció de residus plàstics a través d'una infraestructura per retornar i reutilitzar botelles d'aigua.
  • Animam als mateixos fabricants a canviar a botelles de vidre reutilitzables en lloc de plàstic.
  • Encoratjam al govern local a ajudar les fàbriques existents locals de botelles, que han hagut de tancar, a causa del monopoli de la indústria global de begudes, perquè es converteixin a la part perduda a la cadena de proveir embotellat d'aigua a l'illa de Mallorca.

cleanwave 01
Back to Top
You are offline