Donar-nos suport

big bottle square

Cleanwave.org és un moviment d'individus i empreses afins que entenen que tots tenim una responsabilitat col·lectiva per protegir, preservar i netejar el nostre planeta de residus plàstics.

Consumim només 1,5 milions d'ampolles de plàstic al dia a les Illes Balears, només el 18% es recicla, la resta es descarrega en abocadors, en el nostre entorn natural i, finalment, acaba a la Mediterrània, on es degrada en microplàstics.

Cleanwave.org t'ofereix una oportunitat per participar activament en aquest moviment i proporciona una alternativa al consum d'ampolles d'aigua de plàstic. Si vol participar a Cleanwave.org, donem la benvinguda al vostre suport, ja sigui voluntari o en forma de donació en línia.

Asociació Onaneta-Cleanwave és una iniciativa sense ànim de lucre registrada.

 

 

 

 

 

Back to Top
You are offline